Szolgáltatások

 • környezetvédelmi megbízott feladatok átalánydíjas ellátása
 • egységes környezethasználati engedélyeztetések (IPPC), környezeti hatásvizsgálatok és felülvizsgálatok teljes körű lebonyolítása, környezetvédelmi engedélyek megszerzése
 • előzetes vizsgálatok és teljesítményértékelések elkészítése
 • telephely - és építési engedélyeztetésekhez környezetvédelmi tervfejezetek elkészítése
 • környezeti zajmérések elvégzése
 • pontforrások levegőtisztaság – védelmi létesítési és működési engedélyeztetése, emisszió méréssel együtt
 • vízjogi létesítési és működési engedélykérelmek összeállítása
 • rendezési tervek környezetvédelmi vizsgálatának elkészítése
 • hulladékszállítási engedélyeztetések lebonyolítása
 • hulladékgyűjtési, - előkezelési, - hasznosítási engedélykérelmek elkészítése 
 • hulladéklerakók rekultivációs terveinek elkészítése
 • hulladékleadások, szállítások előkészítése, közreműködés az átvevők kiválasztásában, bizonylatolások
 • csatorna önellenőrzési tervek összeállítása
 • környezetvédelmi nyilvántartások kialakítása, vezetése 
 • hulladéknyilvántartások, anyagmérlegek készítése, folyamatos vezetése
 • környezeti hatások jelentőségének vizsgálata (út- és parkolóépítésekhez zajvédelmi munkarész készítésével)
 • környezetvédelmi programok, tervek készítése
 • ISO 14001 rendszer kiépítése, üzemeltetése (belső auditok elvégzése, külső auditra való felkészítés, jelentős környezeti tényezők azonosítása, jogszabályi megfelelőség értékelése, munkautasítások kidolgozása stb.)
 • havária/kárelhárítási terv kidolgozása
 • hulladék mintavételek, minősíttetések megszervezése, koordinálása (építési – bontási hulladék újrahasznosíthatósága érdekében)
 • időszakos kötelező adatszolgáltatások elvégzése (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL), légszennyezés mértéke éves jelentés (LM) – környezetterhelési díj kalkulációval, vízminőség-védelmi alapbejelentés (VAL), vízminőség-védelmi éves jelentés (VÉL), környezetvédelmi alapnyilvántartó rendszerbe való bejelentés, KÜJ és KTJ azonosítók igénylése (KAR), csatorna önellenőrzési bevallások, FAVI jelentések készítése)
 • munka - és tűzvédelmi oktatások, munkahelyi, kémiai stb. kockázatértékelések elvégzése
 • kármentesítési tényfeltárások elvégzése, műszaki beavatkozás engedélyeztetése, műszak felügyelete, monitoring vizsgálatokhoz mintavételek és laborvizsgálatok megszervezése, eredmények kiértékelése, elemzése
 • hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálása, költséghatékonysági mutatók javítása
 • ADR oktatás és tanácsadás